One moment

Book your tour today: 085-4018272

Privacy

African Travels respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de boeking zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jou toestemming. African Travels zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je reis. 

African Travels gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:


African Travels verkoopt jouw gegevens niet
African Travels zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je boeking. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. African Travels gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij African Travels geen cookies ontvangt. 

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van African Travels, dan kun je contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer

De informatie op deze website is ter informatie bedoeld. African Travels plaats en onderhoudt de informatie op deze website met de grootste zorgvuldigheid en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Desondanks kan African Travels niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bij het overnemen van gegevens kunnen fouten of andere onvolledigheden ontstaan door technische storingen of andere omstandigheden. African Travels aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en is van mening dat gebruik van verkregen informatie voor eigen risico is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door African Travels in de regel niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. African Travels wijst iedere aansprakelijkheid in deze dan ook van de hand. Bezoekers van de website zijn zelf geheel verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken naar aanleiding van een bezoek aan www.africantravels.com. African Travels behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website ten alle tijden onaangekondigd te wijzigen.